0 Gardados para despois

Tareixa Paz, deputada do BNG: "A Xunta pretende reducir o problema do lume a unha cuestión de orde pública, eludindo a súa responsabilidade na redución orzamentaria"

© Rocío Fraga

Aparece en: