0 Gardados para despois

Antonio Pérez Casas: "Hai 600 traballadores ca no 2010. Temos menor capacidade para ofrecer ensino de calidade ou para apoiar o sistema investigador galego" 

Aparece en: