0 Gardados para despois

Javier Martínez, UGT: "A única solución que ofrece o Goberno ás listas de espera é meter os pacientes nun caixón, ou derivalos a centros privados, pero os profesionais e os usuarios sabemos cal é a realidade"

Aparece en: