0 Gardados para despois

A USC ten 83 catedráticos máis ca en 2010, cun custe engadido de 700 mil euros anuais

Marcos Pérez PenaMarcos Pérez Pena | @marcosperezpena


Nos últimos dous anos a USC aprobou 83 promocións de profesores á categoría de catedráticos, 52 en 2010 (a metade con trámites que comezara o equipo de goberno de Senén Barro e a outra metade iniciadas xa polo equipo de Juan Casares Long) e outras 31 en 2011. 83 novos catedráticos e catedráticas que cobran un extra salarial de 8.340 euros ao ano, sumando un custe engadido para a USC de 692.220 euros cada ano. 

Porén, o pasado mes de decembro a USC decidiu non consolidar as prazas de 17 investigadores e investigadoras do Programa Parga Pondal, como se viñera facendo até entón, e estas persoas deixaron de ter vinculación coa universidade unha vez que rematou o prazo das súas bolsas de investigación. Estas estabilizacións contractuais terían un custe máximo de 736.950 euros ao ano, no caso de que a todos se lles convertese o seu contrato de investigador nun contrato de profesor contratado doutor (43.350 euros anuais), pero moi inferior se se optase por un contrato de profesor titular (32.318,06 euros por ano).

  custe anual custe con subvención
Promoción de catedráticos 83 692.220 692.220
Consolidación de investigadores con contrato de profesor contratado doutor 17 736.950 0
Consolidación de investigadores con contrato de profesor titular 17 547.707 -189.242

Cando menos 5 das 17 plazas solicitadas polos departamentos para manter estes investigadores nos equipos eran de profesor titular, polo que o custe máimo non superaría os 681.790,3 euros por ano. Ademais, a Xunta subvenciona a formulación de contratos estables para os Parga Pondal con 43.350 euros durante os tres primeiros anos, polo que o custe para a USC sería nulo.

Denúnciase que dado que os profesores titulares non imparten máis horas de clase cando ascenden a catedráticos, o custe das promocións non achega beneficio ningún

Dende o colectivo investigador da USC denúnciase que dado que os profesores titulares non imparten máis horas de clase cando ascenden a catedráticos, o custe das promocións non achega beneficio ningún para a universidade nin para os alumnos e alumnas. Pola contra, os 17 investigadores do programa Parga Pondal si tiñan a docencia entre as súas funcións, polo que coa súa marcha, esas horas que impartían teñen que ser repartidas entre o corpo docente restante, ou a USC terá que contratar novo persoal.

Ademais, os investigadores constituían unha importante fonte de recursos para a institución, pois a súa actividade investigadora, a través de concursos de libre concorrencia, acadou no ano pasado unha cantidade moi importante de axudas europeas e estatais para o desenvolvemento de proxectos. 

Critícase a contradición na que incorre o equipo de goberno da USC ao incrementar os custes nos pagos a catedráticos e manter un discurso de "austeridade"

Dende o colectivo investigador denúnciase que as promocións a catedráticos foron "unha estratexia política do reitor para facilitar a súa reelección". Así mesmo, critícase a contradición na que incorre o equipo de goberno da USC ao incrementar os custes nos pagos a catedráticos e manter un discurso de "austeridade" e problemas de financiamento, que xustificaría a imposibilidade de consolidar o persoal investigador.

Coa túa achega fas posible que sigamos publicando novas coma esta.

Unha decena de investigadores e investigadoras da USC denuncia a política da institución

A investigación é unha desas actividades profesionais nas que se entra con relativa facilidade, pero cun soldo baixo e unhas condicións precarias en comparación á preparación esixida. Nalgúns casos, tras moitas roldas de selección, ofrécese a posibilidade distante de alcanzar un posto estable nunha das profesións que producen maior satisfacción persoal.

Nos últimos anos, o Goberno central e a Xunta de Galicia fixeron unha forte aposta polo futuro, creando programas para facilitar a incorporación de investigadores ás universidades e outras institucións públicas. Estes programas permiten contratar persoal sen custo para a institución durante un período de 5 anos, para poder avaliar o seu rendemento antes de incorporalos de forma definitiva. Este mecanismo é similar ao que existe noutros países e representaba, para os investigadores que apostaron por el, un último banzo antes de alcanzar finalmente un posto estable, cunha idade próxima aos 40 anos.

"O equipo reitoral da USC decidiu darlle unha patada á escaleira e botar á rúa a profesores investigadores, tras aproveitarse durante 5 anos do seu traballo"

O equipo reitoral da Universidade de Santiago decidiu darlle unha patada á escaleira e botar á rúa a profesores investigadores que superaron todas as avaliacións, tras aproveitarse durante 5 anos do seu traballo. Din que nunca fixeron falta, que tiñan profesores suficientes para cubrir as clases e que contratalos foi un erro de responsables do goberno anterior.

Este engano maiúsculo terá consecuencias moi graves. Da renovación do persoal depende que se manteña a calidade da docencia e continúen os éxitos en investigación dos que tanto presume o reitor. Quen vai crer agora na palabra da institución? Quen se vai apostar por unha carreira na Universidade de Santiago de Compostela para verse despois na rúa por unha decisión arbitraria?

"Da renovación do persoal depende que se manteña a calidade da docencia e continúen os éxitos en investigación dos que tanto presume o reitor"

Presumen de investigación de excelencia, pero prescinden de profesores investigadores ben formados. Vai ser moi difícil manter os logros alcanzados se o equipo de goberno non dá un xiro á súa política de terra queimada, unha política que non é compartida por boa parte da comunidade universitaria. O que está a ocorrer cos investigadores da USC é a crónica dunha morte anunciada.

Javier Sampedro Jiménez. Santiago de Compostela
Paula Sánchez Diz. Santiago de Compostela.
Rocío López Sánchez. Santiago de Compostela
Pedro Vázquez Verdes. Santiago de Compostela.
Pablo Vázquez Regueiro. Santiago de Compostela.
Raquel Bello Vázquez. Santiago de Compostela.
Ramón Díaz Varela. Lugo.
Emilio Díaz Varela. Lugo.
Ezequiel Álvarez Castro. Santiago de Compostela
María Ramil Criado. Ferrol.