0 Gardados para despois

A reforma laboral habilita a Rajoy a seguir o modelo inglés para o sector público

Lara GrañaLara Graña | @lara_grana


Documentos relacionados

O 21 de novembro o primeiro ministro británico, David Cameron, recoñecía nas páxinas do Telegraph que o seu plan para reducir a débeda estaba "fallando". A suba de taxas e os recortes postos en marcha non eran suficientes para atallar o nivel de endebedamento, moi elevado. Os últimos datos dispoñibles, do primeiro semestre de 2011, evidencian que Reino Unido aínda non iniciou o proceso de desapalancamento. Hai escasos quince días o premier británico asumiu, de novo, que a débeda superaba por primeira vez o trillón de libras e que se situaba por riba dos niveis da etapa laborista.

Con todo, as medidas que está a poñer en marcha o Executivo de Mariano Rajoy seméllanse moito ás británicas. Ademais da consolidación fiscal -nome co que se fai referencia ao déficit cero ou próximo a cero-, que é un mandato para todos os Estados membros, Moncloa dá pasos para reducir o peso do sector público a través de despedimentos. A reforma laboral, aprobada o pasado venres, posibilita a execución de Expedientes de Regulación de Emprego (ERE) e importa unha das ideas máis defendidas por Cameron: a da Big Society.

Prescindir de empregados públicos

Até o de agora, o Estatuto dos Traballadores incluía dezanove disposicións adicionais. O decreto lei, xa aprobado polo Consello de Ministros, engadiu a número vinte. "O despedimento por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción do persoal laboral ao servizo dos entes, organismos e entidades que forman parte do sector público de acordo co artigo 3.1 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público" será factible mediante dous artigos do Estatuto: o 51 e o 52c. O primeiro deles regula exclusivamente o despedimentos colectivos.

Como indicou xa Praza o pasado venres, a reforma laboral abre a porta a unha das pretensións máis demandadas por unha parte dos conservadores: a de reducir de maneira drástica o número de empregados públicos. Mesma estratexia que Cameron iniciou en Reino Unido desde que chegou ao poder. Entre outubro de 2010 e o mesmo mes de 2011 hai 276.000 empregados públicos menos, tal e como reseña o boletín oficial do Goberno londinense.

Empregados públicos a 3º trimestre de 2011 (miles)
Trimestre Goberno Central Gobernos locais Corporacións públicas TOTAL
2010 Q3 2,809 2,915 539 6,263
2010 Q4 2,801 2,887 526 6,214
2011 Q1 2,804 2,851 525 6,180
2011 Q2 2,762 2,779 513 6,054
2011 Q3 2,760 2,720 507 5,987
% Cambio -1.7 -6.7 -5.9 -4.4

A nova lei que regula o mercado laboral en España apunta, asemade, que as propias administracións poden argumentar que teñen causas económicas ou organizativas para presentar un expediente regulatorio, ao igual que sucede coas empresas. "Entenderase que concorren causas económicas cando se produza nas mesmas unha situación de insuficiencia orzamentaria persistente para o financiamento dos servizos públicos correspondentes", cita a nova norma. A meirande parte das administracións apuntan á falta de financiamento para suspender ou cancelar a prestación de distintos servizos públicos. 

As administracións públicas poderán, ademais, utilizar a nova velocidade que o Executivo imprime a todo o proceso. "Creouse unha nova modalidade procesal para o despedimento colectivo, cuxa regulación persegue evitar unha demora innecesaria na procura dunha resposta xudicial á decisión empresarial extintiva", engade o decreto. A empresa -administración, neste caso- debe aportar documentación que xustifique a medida traumática en materia laboral para prescindir de empregados. Haberá periodo de negociación pero non se requerirá da aprobación da autoridade laboral competente. Os traballadores teñen que botar man dos xulgados do Social.

Coa túa achega fas posible que sigamos publicando novas coma esta.

Lapelas Versión despregada

Asalariados do sector público

En España había, a 31 de decembro de 2011, 3.136.100 asalariados no sector público en todas as administracións, segundo o INE. Son 107.000 máis que no primeiro tramo de 2009, por exemplo, pero 84.000 menos que no terceiro trimestre de 2011. Isto evidencia que as administracións están a aplicar, con máis demora que as empresas, os seus propios procesos de axuste en gasto de persoal. Gran parte dos novos desempregados do último trimestre de 2011, agochados baixo o continente do terceiro sector, son persoas vinculadas directamente á administración pública.

Só as comunidades autónomas prescindiron, en tres meses, de máis de 36.000 traballadores. Ao igual que sucedeu na parte privada da economía, os que primeiro padecen a destrución de emprego son os contratos temporais. España partía dunha taxa de temporalidade superior ao 30%, agora reducida en cinco puntos porcentuais. A reforma habilita a posibilidade de adelgazar a administración aludindo a problemas económicos, xeneralizados en todo o Estado

Voluntarios en paro

Unha das grandes mensaxes das que botou man Cameron na campaña electoral foi a da Big Society, unha caste de alegato á participación masiva na comunidade. Hai quen considera que este plan reforza o bo clima social. Hai quen, por contra, cre que dinamita o Estado do Benestar ao suplir con voluntarios o traballo dos empregados públicos.

A lei laboral aprobada este venres dá un paso neste sentido. A maneira de facelo é elevar a rango estatal ata tres ordes ministeriais excepcionais que abrían a porta á participación de desempregados na prestación de servizos "á comunidade e de interese xeral"