0 Gardados para despois

Rajoy baleira de contido a lei de fundacións que prepara Feijóo para as caixas

Lara GrañaLara Graña | @lara_grana


Documentos relacionados

Novacaixagalicia é, polo de agora, unha caixa de aforros accionista dun banco, Novagalicia Banco. A aspiración da entidade que copresiden Julio Gayoso e Mauro Varela é a de ter un 10% das accións do banco encargado de xestionar o seu negocio financeiro. Desde que se consumou a nacionalización da entidade e a valoración desta por parte do Banco de España, Novacaixagalicia xa asumiu que o seu destino era o de cambiar a súa fórmula xurídica. O decreto de reforzamento financeiro (2011), que precipitou a súa bancarización, estableceu que a caixa única non podía seguir sendo unha caixa de aforros se non superaba en accións do banco aos investidores privados. Xa que logo, o novo marco legal que vén de aprobar o Goberno de Mariano Rajoy non impón novidades a este respecto en tanto prohibe que unha caixa que non teña máis do 25% das accións do banco debe deixar de ser unha caixa.

O decreto de reforzamento financeiro (2011) estableceu que a caixa única non podía seguir sendo unha caixa de aforros se non superaba en accións do banco aos investidores privados

Pero si que modifica substancialmente a finalidade, xestión e supervisión que terá Novacaixagalicia cando desapareza do mapa de caixas de aforros e pase a formar parte dun rexistro de nova creación: o de fundacións de carácter especial do Ministerio de Economía e Competitividade. A letra pequena do decreto de saneamento do sector de crédito tropeza frontalmente coas aspiracións que tiña a Xunta respecto das accións a desenvolver por Novacaixagalicia.

Cambios legais

A única razón pola cal Novacaixagalicia puido transferir o seu negocio financeiro a un banco (con accionistas e ánimo de lucro) foi polo decreto de reforzamento financeiro aprobado polo Executivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Nunha manobra legal semellante á que se fixo en Italia a mediados dos anos 90, e que supuxo a bancarización das caixas italianas, o Goberno español fixo posible que Novacaixagalicia segregase a súa actividade en dúas partes: a financeira (para NGB) e a benéfico-social (Novacaixagalicia). A caixa, convertida a fundación, pasaría a depender da Xunta de Galicia, xa non do Banco de España.

O ministro de Economía, Luis de Guindos, quere que as fundacións como Novacaixagalicia (cando se transforme) dependan directamente de Madrid, non dos Gobernos autonómicos

E con isto contaba o Goberno de Núñez Feijóo ata fai escasos días. Como xa recolleu Praza, e en resposta a unha pregunta escrita formulada polo BNG no Parlamento de Galicia, a Xunta indicou o seguinte: "O Goberno galego traballará para promover a continuidade da obra social de NCG [...] e presentar antes do inicio do próximo período de sesións un proxecto de lei regulador de fundacións de carácter especial". O período de sesións empeza a semana que vén, mais o Goberno central xa modificou a lei para que esta aspiración do Goberno galego quede sen fundamento.

E é que o ministro de Economía, Luis de Guindos, quere que as fundacións como Novacaixagalicia (cando se transforme) dependan directamente de Madrid, non dos Gobernos autonómicos. "Corresponde ao Estado a supervisión e control das fundacións de carácter especial ás que se refire o presente real decreto-lei, cuxo ámbito de actuación principal exceda o dunha comunidade autónoma, a través do Protectorado que será exercido polo Ministerio de Economía e Competitividade. Nos supostos de segregación considerarase ámbito de actuación da fundación de carácter especial o da entidade bancaria resultante da segregación", reza textualmente o segundo decreto lei da lexislatura de Mariano Rajoy.

Coa túa achega fas posible que sigamos publicando novas coma esta.

Posible vulneración do artigo 30.5 do Estatuto

Tras coñecer os detalles do decreto lei, publicado o pasado sábado, fontes xurídicas consultadas por Praza consideran que a decisión do Goberno central de establecer un protectorado sobre este tipo de fundacións "tropeza" coas competencias de Galicia. O artigo 30 do Estatuto de Galicia establece, no quinto punto, que Galicia ten a competencia sobre as "institucións de crédito corporativo, público e territorial e caixas de aforros". A Xunta xa demandou ao Goberno central en dúas ocasións (FROB e decreto de solvencia) por entender que ambos os dous decretos ían contra a soberanía galega en materia financeira.

As mesmas fontes consideran que a Consellería de Facenda "debería solicitar" a convocatoria dunha "comisión bilateral" para impedir que a fundación en que se vai converter Novacaixagalicia dependa do Ministerio de Economía e non da Xunta.