0 Gardados para despois

Axuda

Como se ordenan os temas?

Os temas ordénanse do mesmo xeito cás novas, tanto na portada como na páxina específica onde se van recollendo. As porcentaxes que se presentan con eses gráficos de barras son un indicador da relevancia deses temas no conxunto de Praza. Pero como xa dixemos, os cálculos exactos polo de agora están en período de estabilización, e xa os revelaremos no seu momento. :)