0 Gardados para despois

As contas de Praza 2016

A Fundación Praza Pública é a responsable institucional do xornal Praza Pública. É unha fundación sen ánimo de lucro que ten por finalidade o fomento da información e o debate público como forma de contribución ao exercicio cívico da cidadanía galega, ben como a promoción da cultura e a lingua galega. Constituíuse en maio de 2012 e está rexistrada como fundación de interese galego, polo que podes beneficiarte nas túas achegas de importantes desgravacións no IRPF e no imposto de sociedades.

Informe financeiro de 2016

De acordo coa nosa política de transparencia, andiantámosvos a estimación dos resultados do ano 2016.

Neste ano 2016 entre todos e todas, mantivemos a sustentabilidade económica de Praza, mantendo os ingresos no referido á publicidade grazas ás asociacións, institucións e empresas que nos deron o seu apoio mediante a inserción de anuncios, cun importe de 62.697 €, en canto as doazóns tivemos un ingreso de 33.025 €. En cambio no referido aos gastos pasamos de 73.000 € a 97.280 €, esta diferenza de 24.000 € foi consecuencia do incremento en recursos humanos: 9.200 € nunha persoa de apoio a media xornada para a xestión da publicidade e 15.000 € nun xornalista de reforzo durante 6 meses coincidindo coas campañas electorais.

O resultado da actividade do ano 2016 foi de - 1.558 €, ou de - 2.978 € si temos en conta o pago de 1.420 € do imposto de sociedades do ano 2015.

A pesar do pequeno resultado negativo mantemos a conta xeral da Fundación sen débedas de anos anteriores e incrementamos a calidade e contidos de praza.gal, aínda que seguemos tendo unha pequena tensión de tesourería provocada en moitas ocasións pola tardanza en cobrar as insercións publicitarias.

O ano 2016 foi moi intenso informativamente e os nosos datos de tráfico así o acreditaron, pero queda moito por contar e para facelo precisamos máis xornalistas. Seguro que, da vosa man, podemos acadar novos retos, que pasan por achegarnos máis ao territorio, contarmos máis e mellor e seguirmos innovando sen esquecer os nosos principios fundacionais.

O cambio normativo recollido na lei 27/2014 do 27 de novembro, incremeita notablemnete a porcentaxe de devolución no IRPF e imposto de sociedades das cantidades que acheguedes como doazóns á Fundación Praza Pública. Por exemplo:  a devolución do 75% dos primeiros 150 € doados en total as entidades coas que estás colaborando, sendo a desgravación entre un 30%-35% para o resto das cantidades. Todas as achegas efectuadas no 2017 contarán coa corresponde desgravación na declaración do IRPF conforme á nova lei: http://praza.gal/info/21/desgravacion-de-doazons-a-fundacion-praza/

http://praza.gal/achegas/

 

INFORMES ANTERIORES

Informe primeiro aniversario "1 ano na Praza, contigo"

Informe de transparencia económica do ano 2012 (PDF)

Informe de transparencia económica do ano 2013 (PDF)

Informe de transparencia económica primeiro semestre 2104 (PDF)

Informe de transparencia económica ano 2014 (PDF) Cadros económicos ano 2014 (PDF)

Informe de transparencia económica ano 2015 (PDF)