0 Gardados para despois
Amigos da Terra

Amigos da Terra

Amigos da Terra é unha organización laica que actúa para acadar sociedades perdurables, protexendo o medio e compartindo os recursos do mundo. Forma parte de Friends of the Earth International, que ten grupos en 66 países e un millón de socias/os. En Amigos da Terra concéntranse os esforzos en traballar o consumo sustentable, a xestión de residuos, a conservación e usos da terra, os temas de cambio climático e a cooperación para o desenvolvemento. Ademais conta con dous recursos básicos; o Centro de Educación Ambiental As Corcerizas, na Serra de San Mamede, que se rexe por principios de bioconstrución e enerxías renovables; e o servizo de asesoría xurídica, información e educación ambiental. Dende 1998 está integrada na Coordinadora Galega de ONGD

As miñas achegas a Praza: