0 Gardados para despois
Daniel Beiras

Daniel Beiras

Daniel Beiras García-Sabell é arquitecto e urbanista. Desenvolve a súa actividade profesional na OFICINA GALEGA xunto co arquitecto David Estany Garea. Especializado en arquitectura ecolóxica, proxectos de rehabilitación e recuperación do patrimonio histórico. Doutor arquitecto pola UDC.

As miñas achegas a Praza: