0 Gardados para despois

Espera medira cirúrxica no Sergas

Días de espera media cirúrxica e límite legal fixado pola lei de garantías de prestacións sanitarias

Aparece en: