0 Gardados para despois

Eivas na tutela das persoas adultas

A Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), dependente da Xunta e encargada de supervisar a máis de 3.000 cidadáns, presenta numerosas eivas no seu funcionamento reflectidas mesmo en sentenzas xudiciais

1 Novembro 2018

22 Outubro 2018

4 Setembro 2018

2 Maio 2018

28 Febreiro 2018

4 Xaneiro 2018

16 Novembro 2017

14 Novembro 2017

26 Outubro 2017

25 Outubro 2017