0 Gardados para despois

De libros

Abrir un espazo para a literatura é abrir unha xanela a observar outras visións do mundo. Cada semana Berta Dávila trata de coser lecturas unhas ás outras neste espazo de Praza.gal para os libros.

Capa d'O Xardineiro dos Ingleses

Como escribir sobre a febre

NOVEMBRO DE LIBROS A investigación do autor ficcional anoa con oficio indiscutible os fíos da realidade coa literatura inventada, de xeito que  a novela é creación ou recreación histórica que remata ancorando tamén no momento actual. Eu míroo 'O xardineiro dos ingleses' como un libro sobre un escritor que quere escribir e non pode. Por Berta Dávila

Carlos Meixide

Outubro de libros: Arousa

Á solvencia para narrar cómpre sumar a intromisión frecuente do sentido do humor particular do autor, Carlos Meixide, e unha vontade de introducir un universo adolescente moi desafectado, libre de toda pretensión de tratar os temas que supostamente interesa tratar cos adolescentes nunha aula

Manuel Lourenzo, autor de 'Ceiba de luz', xunto a un volume da novela

Outubro de libros: Ceiba de luz

Moitas son as razóns que contribúen a pensar que o libro é unha aposta segura. A primeira delas é a mestría no oficio de narrar do autor. A verosimilitude na construción dese espazo amazónico contribúe ao acrecentamento da importancia da selva que, co avanzar das páxinas, convértese nun inquietante personaxe