0 Gardados para despois

Memoria antifranquista

Espazo de memoria histórica en Praza.gal

Marita Gallego Abeledo, de Mugardos, Comisaria Política do Destacamento Enrique Líster da IV Agrupación do Exército Guerrilleiro

“As guerrilleiras eran mulleres cun compromiso político inequívoco”

“Os fascistas nunca nos poñerán no lugar que corresponde, sempre nos rebaixarán. As guerrilleiras eramos como todas as mulleres e nada tiñamos que ver coa imaxe que tiñan de nós. Sabiamos cal era a nosa loita. Eramos donas dos nosos actos e non tiñamos que darlle explicacións a ninguén". Fala así Consuelo Rodríguez López, ‘Chelo’, unha das protagonistas do ensaio de Aurora Marco ’Mulleres na guerrilla antifranquista galega’.

Araceli Freire

“No agro as formas de protesta utilizaban o propio discurso do franquismo”

O mito da Galicia leal ao franquismo revélase máis feble con cada unha das novas investigacións historiográficas que cuestionan a imaxe dos labregos como aliados do réxime. A comprensión da lóxica propia dos movementos sociais do agro foi un paso fundamental neste proceso, ao que a historiadora Araceli Freire achegou unha perspectiva non tan desenvolvida, que é o estudo do protagonismo feminino. O seu libro O monte é noso. As mulleres e a conflitividade social no medio rural galego durante o franquismo gañou o premio Xohana Torres de Ensaio.

Fachada principal do Pazo de Meirás

Así roubou Franco o Pazo de Meirás

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña continúa coa súa campaña para difundir as coaccións e ameazas a través das que os cidadáns da comarca foron obrigados a achegar cartos para mercar o inmoble para regalarllo ao ditador. En concreto, fai pública unha serie de documentos que exemplifican como se levou a cabo este espolio en Carral.