0 Gardados para despois

8 de marzo

O domingo 11 de marzo terá lugar en Compostela unha manifestación unitaria, baixo o lema Mulleres galegas en loita polos nosos dereitos, que conta co apoio de todos os colectivos feministas do país, sindicatos, organizacións non gobernamentais e outras entidades. A reivindicación dos dereitos das mulleres volvo ás rúas motivada por un cotexto de crise económica que prexudica especialmente ás traballadoras, con máis desemprego e aínda salarios inferiores. Pero a manifestación tamén denuncia "o recrudecemento do machismo nas institucións e a ausencia de políticas feministas reais", concretadas en medidas adoptadas polo Goberno galego, coma a eliminación de organismos como o Servizo galego de Igualdade, os Centros de Información ás Mulleres e de orientación afectivosexual, os impedimentos para acceder a métodos contraceptivos e, sobre todo, a última proposta de derrogar a Lei do aborto, que ten o seu punto de partida na Lei da familia.

Ana Arellano

“Debemos ver os homes como parte implicada na loita feminista”

Con case tres décadas de vida, Andaina pode presumir de ser a revista feminista galega máis antiga que se publica hoxe en día no país. Na semana de celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, Ana Arellano, membro de Andaina de Mulleres e do Consello de Redacción da Revista Andaina, repasa cales foron os camiños andados polo feminismo galego e os que lle quedan por andar nunha loita pola igualdade que na actualidade, asegura, “segue a ser unha utopía”.

Mobilización do Sindicato Labrego Galego

Só o 5% das labregas se xubilará coa pensión completa, fronte ao 80% dos labregos

“Non sabemos que pasará no agro, se as labregas galegas seguiremos a carecer de recoñecemento e de dereitos, sen un estatuto xurídico que os recolla, e cunha lei de cotitularidade sen desenvolver. Esa constitúe unha das reivindicacións do 8 de marzo deste ano”. A que fala é Lidia Senra, líder durante dezaoito anos do Sindicato Labrego Galego (SLG), un dos poucos que historicamente se comprometeu na visibilidade e defensa das campesiñas.

Cartaz da manifestación

Un 8 de marzo para recuperar a iniciativa nas rúas

Ducias de organizacións convocan unha manifestación o domingo 11 en Compostela baixo o lema Mulleres Galegas en loita polos nosos dereitos, que será precedida da organización de actos este xoves 8 de marzo, Día Internacional da Muller, en todas as cidades galegas.