0 Gardados para despois

8 de marzo

O domingo 11 de marzo terá lugar en Compostela unha manifestación unitaria, baixo o lema Mulleres galegas en loita polos nosos dereitos, que conta co apoio de todos os colectivos feministas do país, sindicatos, organizacións non gobernamentais e outras entidades. A reivindicación dos dereitos das mulleres volvo ás rúas motivada por un cotexto de crise económica que prexudica especialmente ás traballadoras, con máis desemprego e aínda salarios inferiores. Pero a manifestación tamén denuncia "o recrudecemento do machismo nas institucións e a ausencia de políticas feministas reais", concretadas en medidas adoptadas polo Goberno galego, coma a eliminación de organismos como o Servizo galego de Igualdade, os Centros de Información ás Mulleres e de orientación afectivosexual, os impedimentos para acceder a métodos contraceptivos e, sobre todo, a última proposta de derrogar a Lei do aborto, que ten o seu punto de partida na Lei da familia.

Ana Arellano

“Debemos ver os homes como parte implicada na loita feminista”

Con case tres décadas de vida, Andaina pode presumir de ser a revista feminista galega máis antiga que se publica hoxe en día no país. Na semana de celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, Ana Arellano, membro de Andaina de Mulleres e do Consello de Redacción da Revista Andaina, repasa cales foron os camiños andados polo feminismo galego e os que lle quedan por andar nunha loita pola igualdade que na actualidade, asegura, “segue a ser unha utopía”.