0 Gardados para despois

8 de marzo

O domingo 11 de marzo terá lugar en Compostela unha manifestación unitaria, baixo o lema Mulleres galegas en loita polos nosos dereitos, que conta co apoio de todos os colectivos feministas do país, sindicatos, organizacións non gobernamentais e outras entidades. A reivindicación dos dereitos das mulleres volvo ás rúas motivada por un cotexto de crise económica que prexudica especialmente ás traballadoras, con máis desemprego e aínda salarios inferiores. Pero a manifestación tamén denuncia "o recrudecemento do machismo nas institucións e a ausencia de políticas feministas reais", concretadas en medidas adoptadas polo Goberno galego, coma a eliminación de organismos como o Servizo galego de Igualdade, os Centros de Información ás Mulleres e de orientación afectivosexual, os impedimentos para acceder a métodos contraceptivos e, sobre todo, a última proposta de derrogar a Lei do aborto, que ten o seu punto de partida na Lei da familia.

A manifestación rematou na Praza da Quintana

“Feminismo é a unidade das mulleres para xuntas construír outro mundo posible"

Varios milleiros de persoas, homes e mulleres de todas as idades, participaron este domingo na manifestación unitaria Mulleres galegas en loita polos nosos dereitos. Nun ambiente de festa e reivindicación, denunciouse o proxecto do Goberno central de revisar a lei do aborto, retrocedendo trinta anos na lexislación e advertiuse de que as mulleres son as que máis sofren a crise económica. Vídeo no interior.

Mobilización do Sindicato Labrego Galego

Só o 5% das labregas se xubilará coa pensión completa, fronte ao 80% dos labregos

“Non sabemos que pasará no agro, se as labregas galegas seguiremos a carecer de recoñecemento e de dereitos, sen un estatuto xurídico que os recolla, e cunha lei de cotitularidade sen desenvolver. Esa constitúe unha das reivindicacións do 8 de marzo deste ano”. A que fala é Lidia Senra, líder durante dezaoito anos do Sindicato Labrego Galego (SLG), un dos poucos que historicamente se comprometeu na visibilidade e defensa das campesiñas.