1 00:00:05,000 --> 00:00:15,000 O proceso de construción do autogoberno na Transición 2 00:01:04,000 --> 00:01:14,000 As primeiras lexislaturas do Parlamento galego 3 00:01:53,000 --> 00:02:03,000 O traballo de PSG-EG no Parlamento, "decisivo" 4 00:03:50,000 --> 00:04:00,000 A plurinacionalidade dependerá da presión dos gobernos autonómicos periféricos. 5 00:04:51,000 --> 00:05:01,000 A construción dunha alternativa ao PP 6 00:05:32,000 --> 00:05:42,000 Retos de Galicia nos vindeiros anos 7 00:07:23,000 --> 00:07:33,000 Europa como "novo espazo nacional galego"