0 Gardados para despois

Competencia leva a Xunta ante a xustiza polas súas restricións ás vivendas turísticas

David ReineroDavid Reinero | @DReinero


 

De nada serviu o intento da Xunta de corrixirse a si mesma e tentar matizar a posteriori o seu Decreto sobre vivendas turísticas a través dunha figura legal que só empregou tres veces en toda a súa historia. Este mércores a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) vén de informar da interposición dun recurso contencioso-administrativo contra o Goberno galego por considerar que este non atendeu o requirimento que lle realizou en abril para corrixir adecuadamente o decreto, que considera “contrario á competencia e aos principios de regulación económica eficiente”.

Os matices que o Goberno galego tentou introducir no seu decreto non convencen ao órgano estatal, que xa lle pedira unha corrección en abril, cando Feijóo criticou a súa “dilixencia”

O decreto co que o Goberno galego quere regular as vivendas turísticas foi publicado no Diario Oficial de Galicia o pasado 10 de febreiro e dous meses despois, o 7 de abril, a Comisión da Competencia envioulle un requirimento para que o corrixise por entender que varios dos requisitos que esixía son discrecionais e atentan contra a libre competencia. Naquel momento o propio presidente Feijóo criticou a “dilixencia” coa que Competencia se pronunciara sobre o decreto galego fronte á súa lentitude para atender a denuncia previa da Xunta sobre outro asunto, a suposta falta de competencia en Galicia no sector dos carburantes, cos prezos máis altos do Estado.

Competencia critica a norma da Xunta por "contraria á competencia e aos principios de regulación económica eficiente”

Un mes despois do requirimento de Competencia, o Goberno galego publicou no DOG unha “instrución interpretativa”, figura á que previamente só recorrera outras dúas veces na súa historia e para cuestións de rango inferior. Naquel momento, Feijóo desviou responsabilidades cara a Asesoría Xurídica da Xunta e dixo que fora ela a que “plantexou facer unha instrución para garantir unidade de criterio na aplicación do decreto”, unha frase que revelaría que a norma inicial permitía unha aplicación discrecional, como denunciara Competencia. Porén, eses matices introducidos coa “instrución interpretativa” non convenceron a Competencia, que agora recorre á xustiza ordinaria tanto contra o decreto da Xunta como contra outro similar da Junta de Castilla y León.

Segundo insiste novamente Competencia, “entre os obstáculos inxustificados impostos pola norma de Galicia destacan a obrigatoriedade de ceder a vivenda na súa totalidade, a limitación do alugueiro a tres meses, a esixencia dun catálogo de requisitos técnicos e servizos mínimos a incluír no alugueiro” ou “que os Concellos poidan limitar o número de vivendas”. O órgano estatal salienta que “cos requirimentos de abril pretendíase argumentar a necesidade de mellorar as normas e evitar a vía contencioso-administrativa. No tempo transcorrido entre os requirimentos e a interposición efectiva do recurso xudicial, os Gobernos Autonómicos de Galicia e de Castilla y León puideron mellorar ou anular as restricións inxustificadas postas de relevo pola CNMC, en beneficio dos consumidores e usuarios”, algo que ao seu xuízo non fixeron.

Airbnb amosárase contraria á norma galega, defendida polos hoteleiros tradicionais

Cando a Comisión da Competencia emitiu o seu requirimento e a Xunta tentou matizar o seu decreto, a plataforma dixital Airbnb, que facilita que particulares aluguen “estadías” dentro da súa propia vivenda, amosou a súa satisfacción. Porén, a actuación de Competencia foi criticada polo denominado Clúster de empresas turísticas de Galicia, que agrupa o sector da hostalería máis tradicional e ao que a Xunta entregou hai tempo a definición das súas políticas turísticas.

Coa túa achega fas posible que sigamos publicando novas coma esta.