0 Gardados para despois

Presións homófobas da Garda Civil para retirar un premio?

A Federación Automobilismo retira un galardón á axente que intentou suicidarse no cuartel de Pontedeume, acción que a súa familia atribuíra ás coaccións pola súa condición sexual. A parella e a Unión de Gardas Civís culpan os "poderes ocultos" do corpo da retirada do recoñecemento.

“A de Man é unha historia de procura dunha liberdade absoluta e radical”

"A Man gustar pintar círculos e construír esculturas... Cada un ser libre de vivir como máis guste. Non haber regras para que cousas sexan dun xeito nin tampouco doutro. A meta de todos: ser felices na medida do posible, iso ser verdadeira harmonía". Así explica Man, o Alemán de Camelle, a súa arte e o seu xeito de vivir nunha entrevista que lle fan en O viaxeiro radical, a novela na que Xerardo Quintiá reivindica a súa memoria. A dun home que escolleu ser libre.

Máis
Máis artigos de opinión
Publicidade

Obradoiro