0 Gardados para despois
 • Camilo Díaz Baliño co seu fillo Isaac Díaz Pardo

 • O Día da Ilustración está dedicado a Camilo Díaz Baliño

 • Cuberta da revista Lar, por Camilo Díaz Baliño

 • Cartel para a Coral De Ruada, por Camilo Díaz Baliño

 • Cartel do Día da Ilustración, realizado por Minia Regos

 • Portada dunha edición de Almas mortas

 • Cartel a prol do Estatuto de Galicia de 1936

 • Torre de Hércules

 • Cartel dedicado ao Cebreiro

 • Anuncio deseñado por Camilo Díaz Baliño

 • Alzado Pórtico da Gloria por Camilo Díaz Baliño

 • Debuxo feito por Camilo Díaz Baliño realizado cando estivo no cárcere de Santiago de Compostela

 • Retrato de Anxel Casal realizado por Camilo Díaz Baliño cando estiveron no cárcere de Santiago de Compostela

 • Retrato de Antonio Vázquez Rei realizado por Camilo Díaz Baliño cando estiveron no cárcere de Santiago de Compostela

 • Camilo Díaz Baliño no seu taller

 • Tríptico Homes de Brigantia 2º versión

 • Os homes de Brigantia

 • Cartel deseñado por Camilo Díaz Baliño

 • Caricatura de Seoane

 • Caricatura de Camilo Díaz

 • Cartel das Festas do Apóstolo

 • Cartel de Castromil

Camilo Díaz Baliño

Aparece en: