0 Gardados para despois

Sobre Praza

Fundación Praza Pública

A Fundación Praza Pública é a responsable do xornal Praza Pública. A Fundación ten por finalidade o fomento da información e o debate públicos como forma de contribución ao exercicio cívico da cidadanía galega, ben como a promoción da cultura e da lingua galegas. A Fundación constituíuse con este fin, o de editar e promover o xornal Praza Pública, en xaneiro de 2012.

A Fundación reúne entre os seus patronos un amplo abano de persoas de distintas actividades profesionais e diversos lugares de Galicia. Ningún deles ten unha participación no capital social significativamente maior cá do resto de patronos.

A súa sede provisional está na Coruña. Se queres, podes consultar os seus estatutos (.pdf).