0 Gardados para despois

O foco na transparencia

O pasado marzo entrou en vigor a nova Lei de Transparencia. O texto actualiza o vixente dende 2006 e difunde información que ata agora non era pública, se ben tamén presenta eivas en canto á difusión dos datos da actividade pública.