0 Gardados para despois

O foco na transparencia

O pasado marzo entrou en vigor a nova Lei de Transparencia. O texto actualiza o vixente dende 2006 e difunde información que ata agora non era pública, se ben tamén presenta eivas en canto á difusión dos datos da actividade pública.

Instalacións da Universidade da Coruña no Campus de Ferrol

Educación volve negar datos de xubilacións nas universidades á oposición e agora di que non os ten

O PSdeG tenta por segunda vez sen éxito que o Goberno galego lle facilite cifras de persoal xubilado nos sete campus. O pasado marzo a Consellería instou os socialistas a consultar os números en internet e desta volta esgrime que non os manexa porque non lle son "útiles"