0 Gardados para despois

Dereito á vivenda

Evolución do importe medio das fianzas dos contratos de alugueiro nas sete grandes cidades

Vigo, A Coruña, Pontevedra e Ourense encabezan o encarecemento dos alugueiros

As catro cidades rexistran subas dun 6% no último ano, segundo os datos oficiais do IGVS das fianzas depositadas. O prezo medio na Coruña e Vigo achégase aos 470 euros. No conxunto de Galicia o incremento é do 2,6%, con descensos nos concellos de menos de 5.000 habitantes.

Edificios en Vigo, cidade galega cos alugueiros máis caros segundo o IGVS

Os pisos en alugueiro encadean un trienio de subas e o prezo medio na Coruña e Vigo xa rolda os 500 euros

GRÁFICOS O alugueiro medio en Galicia xa rolda os 400 euros tras tres anos de subas, segundo o cálculos elaborados polo IGVS a partir das fianzas dos pisos. Os prezos en Ferrol e Lugo seguen por baixo da media galega mentres nalgúns barrios vigueses e coruñeses xa superan a media dos 600 euros ao mes