0 Gardados para despois

Investigación ás caixas

Tras meses de adiamentos en xuño de 2013 botou a andar no Parlamento a comisión de investigación sobre a fusión e desaparición de Caixanova e Caixa Galicia. Entre a polémica pola declaración de segredo de boa parte da documentación a tratar, pasan pola Cámara algúns dos máximos responsables do malogrado sistema financeiro galego.