0 Gardados para despois

Pola sanidade pública

Persoal de limpeza dun hospital

A Xunta privatizou a limpeza dos hospitais sen "estudar" se era máis barato facela con persoal público

O Consello de Contas subliña que o custo do servizo con empresas privadas é "comparable" ao que suporía prestalo directamente. Tres empresas concentran o 70% dos fondos que a Xunta dedica a estes contratos, pouco "realistas" e con ofertas das empresas "dificilmente viables"