0 Gardados para despois

Centro Gallego de Bos Aires

Socios do CGBA seguen a asemblea por unha pantalla xigante

O Centro Gallego de Bos Aires gaña tempo e evita a súa liquidación

A asemblea de representantes de socios adía a decisión final sobre a venda ao 8 de maio para que o interventor peche as negociacións coa Facenda arxentina e garanta que non quedarán débedas nin para os compradores nin para a entidade, que gardará o legado cultural a través dunha asociación.

Socios do CGBA seguen a asemblea por unha pantalla xigante

O Centro Gallego de Bos Aires adía a súa venda para ter garantías sanitarias e de protección do patrimonio

VÍDEO | Os socios aprazan ao 24 de abril a decisión sobre a venda do histórico edificio sempre que o interventor xudicial informe con detalle da débeda total, asegure a cobertura sanitaria para os asociados e garanta que os compradores reservan un espazo para a obra social e o legado cultural