0 Gardados para despois

Dereito ao aborto

O 20 de decembro de 2013 o Goberno de España aborda en Consello de Ministros un informe co que inicia a súa prometida contrarreforma da lei que regula a interrupción voluntaria do embarazo, dando lugar a inmediatas protestas. O proxecto, impulsado polo ministro Ruiz-Gallardón, é máis severo do agardado, arrebátalles ás mulleres o dereito ao aborto e limítao a casos de violación ou certos problemas de saúde. Só o PP o apoia.