0 Gardados para despois

Preferentes

O decreto de reforma financeira -que acata as condicións impostas pola Comisión Europea- limita ao prezo de mercado máis o 10% o que as entidades ou o Goberno poden ofrecer polas participación preferentes. Isto supón que os afectados poderían perder ao redor do 70% dos seus cartos e que só lles quedarían dúas alternativas: a vía xudicial, con varias frontes abertas, e a vía da arbitraxe, que en Galicia se realiza a través do Instituto Galego de Consumo. En Galicia calcúlase que ao redor de cen mil persoas poden ter os seus aforros retidos, con enganos, neste tipo de produtos.