Xosé Estévez

Xosé Estévez

Xosé Estévez, historiador e profesor xubilado da Universidade de Deusto, residente en Oiartzun (Gipuzkoa).