Defendemos a Sanidade Pública

Xente na sala de espera dun centro de saúde en Galicia CC-BY-SA Xunta

Deterioración da Atención Primaria en Galicia

As plataformas en defensa da sanidade pública, sindicatos, partidos progresistas e asociacións de usuarias uníronse nun chamamento conxunto para denunciar o grave problema do desmantelamento da atención primaria durante os gobernos do PP na Xunta. Esta situación ten graves repercusións sobre a saúde da poboación, xerando o colapso das urxencias hospitalarias e un incremento exponencial nas listas de espera.

A atención primaria é fundamental para garantir unha atención sanitaria de calidade e accesíbel para toda a cidadanía. Porén, nos últimos anos produciuse unha deterioración notábel neste nivel asistencial, o que levou a unha diminución na calidade da atención ofrecida e a un empeoramento dos indicadores de saúde da cidadanía galega.

Esta deterioración na atención primaria foi preocupante e podería xerar importantes repercusións na saúde da poboación. A medida que se van reducindo os recursos e o persoal nos centros de atención primaria, os tempos de espera prolongáronse, dificultando o acceso aos servizos de atención médica e xerando frustración entre os pacientes.

Ademais, a falta de investimento en tecnoloxía e en formación do persoal limitou as capacidades de diagnóstico e tratamento dos profesionais da atención primaria. Esto provocou que moitas doenzas non sexan detectadas a tempo ou sexan mal tratadas, o que podería contribuír á deterioración da saúde da poboación.

É fundamental que se invista na atención primaria e se reforcen os recursos e o persoal nestes centros para poder reverter esta tendencia negativa. Desta maneira, poderase mellorar a calidade da atención ofrecida e poderanse atender as necesidades de saúde da poboación de xeito máis efectivo.

Ademais, é importante salientar a importancia da prevención e a promoción da saúde na atención primaria. Ao enfocarse na prevención de enfermidades e no fomento de estilos de vida saudables, pódense reducir os custos asociados coa atención médica especializada e pódese mellorar a calidade de vida da poboación en xeral.

É necesario tomar medidas concretas para mellorar a atención primaria e garantir unha atención sanitaria de calidade e accesíbel para o conxunto da cidadanía. Isto non só beneficiará aos pacientes, senón que tamén contribuirá a mellorar os indicadores de saúde da poboación en xeral. É responsabilidade de todos traballar xuntos para lograr este obxectivo e protexer o coidado de saúde que todos merecemos.

O desmantelamento da atención primaria afecta especialmente a aqueles pacientes que máis necesitan dos servizos sanitarios, como os enfermos crónicos, as persoas maiores ou aqueles con enfermidades graves. A falta de recursos e persoal nos centros de atención primaria dificulta a detección temperá de patoloxías e o desenvolvemento de tratamentos preventivos, o que á súa vez deriva nun aumento das urxencias hospitalarias e nun continuo incremento nas listas de espera.

É fundamental que as autoridades sanitarias galegas tomen medidas urxentes para reverter esta situación. É necesario investir na atención primaria, dotándoa dos recursos humanos e materiais necesarios para garantir unha atención de calidade e reducir as listas de espera. Ademais, é importante fomentar a coordinación entre os diferentes niveis asistenciais, de maneira que se promova a continuidade da atención e se evite a saturación das urxencias hospitalarias.

A saúde da poboación é un dereito fundamental que debe ser protexido. É responsabilidade de todas e todos, en especial dos gobernos e das autoridades sanitarias, velar polo mantemento e fortalecemento da atención primaria, para garantir unha atención sanitaria de calidade e equitativa para todos os cidadáns.

 

Está a producirse un abandono das políticas sanitarias preventivas e da educación para a saúde.

Ademais, a prevención e a educación sanitaria son elementos fundamentais na atención primaria para garantir a saúde e o benestar das persoas. Porén, con demasiada frecuencia pode percibirse que estas áreas vense descoidadas ou relegadas en comparación con outras áreas da atención médica. 

Existen varios factores que poderían contribuír a esta situación:

En primeiro lugar, un dos desafíos que enfronta a atención primaria é a asignación de recursos. En moitos países, os sistemas de saúde están limitados por orzamentos axustados e a necesidade de priorizar certos servizos sobre outros. Esto pode levar a que a prevención e a educación sanitaria non reciban a atención e os recursos necesarios para desenvolverse de maneira óptima.

Outro factor que pode influír é a falta de conciencia sobre a importancia da prevención e a educación sanitaria. Con frecuencia, a atención médica focalízase máis na curación de enfermidades existentes que na promoción da saúde e a prevención de futuras enfermidades. Isto pode dar lugar a que a prevención e a educación sanitaria sexan consideradas como aspectos menos prioritarios.

Ademais, os profesionais da saúde en atención primaria poden enfrontar unha carga de traballo abafadora. Con axendas cheas de pacientes e un tempo limitado para cada consulta, é comprensíbel que os médicos e enfermeiros se centren máis en abordar as preocupacións e necesidades inmediatas dos doentes en lugar de investir tempo en actividades de prevención e educación sanitaria.

Porén, malia estes desafíos, é importante recoñecer a importancia da prevención e a educación sanitaria na atención primaria. Estas actividades teñen o potencial de previr doenzas, detectar de xeito axeitado as actividades e prácticas prexudiciais e promover estilos de vida saudábeis. Un maior investimento e priorización da prevención e a educación sanitaria na atención primaria poderían ter un impacto positivo na saúde das persoas e na sustentabilidade dos sistemas de saúde a longo prazo.

O desmantelamento da atención primaria en Galicia durante os gobernos do PP na Xunta xerou unha morea de consecuencias preocupantes para a saúde da poboación. A falta de investimento e recursos neste ámbito provocou un colapso nas urxencias dos hospitais, así como un aumento exponencial nas listas de espera.

Un dos efectos máis visibles deste desmantelamento é o incremento da presión sobre os servizos de urxencias hospitalarias. Ao non contar cun sistema de atención primaria sólido, os pacientes recorren aos hospitais como primeira opción, sobrecargando estes servizos e dificultando a atención dos casos máis urxentes. Esto repercute directamente na calidade da atención médica e nos tempos de espera, xerando frustración e malestar entre os pacientes.

Ademais, a deterioración da atención primaria tamén afectou negativamente ás listas de espera para recibir atención especializada. Sen unha axeitada atención no nivel primario, as doenzas e patoloxías non se xestionan de maneira temperá e eficiente, o que produce un atraso nos diagnósticos e tratamentos necesarios. Como consecuencia, as listas de espera prolongáronse considerabelmente, o que afecta directamente a calidade de vida dos pacientes e pode ter graves consecuencias para a súa saúde.

É fundamental recoñecer a importancia dunha atención primaria fortalecida e ben financiada para garantir a saúde da poboación. Os gobernos deben priorizar o fortalecemento deste nivel de atención, dotándoo dos recursos necesarios e promovendo a formación e contratación de profesionais da saúde. Desta maneira, poderase evitar o colapso dos servizos hospitalarios e reducir as listas de espera, asegurando unha atención de calidade e oportuna para o conxunto da cidadanía.

 

Que medidas debería tomar un goberno responsábel para impulsar e potenciar unha Atención Primaria eficaz e eficiente?

Un goberno responsábel debería desenvolver unha serie de medidas para impulsar e potenciar unha Atención Primaria eficaz e eficiente. Algunhas destas medidas poderían incluír:

- Incremento de recursos: É fundamental asignar un orzamento axeitado para fortalecer a infraestrutura da Atención Primaria, incluíndo a construción e equipamento de centros de saúde e a contratación de persoal médico e de apoio.

- Formación e capacitación continua: É necesario investir na formación e capacitación do persoal da Atención Primaria, garantindo que estean actualizados nos últimos avances médicos e tecnolóxicos. Esto permitirá ofrecer un servizo de calidade e estar preparados para atender eficientemente as necesidades da poboación.

- Promoción da prevención e a saúde: O goberno debe fomentar a educación en saúde e promover medidas preventivas para reducir o impacto de enfermidades evitábeis. Isto inclúe campañas de concientización, programas de vacinación, control de doenzas crónicas e promoción de estilos de vida saudábeis.

- Acceso equitativo e universal: Débense establecer políticas que garantan que todas as persoas teñan acceso a unha atención de calidade sen importar a súa situación socioeconómica ou localización xeográfica. Tamén facilitar o acceso a medicamentos e promover a igualdade de oportunidades no sistema de saúde.

- Uso de tecnoloxía e datos: O goberno debe impulsar o uso de tecnoloxía na Atención Primaria, como a impulso de historias clínicas dixitais, telemedicina e sistemas de rexistro e seguimento de pacientes. Ademais, é importante promover o uso de datos para mellorar a toma de decisións e a planificación estratéxica en saúde.

- Participación cidadá: Un goberno responsábel debe involucrar á comunidade na toma de decisións e no deseño de políticas de saúde. Isto implica crear espazos de participación, como consellos de saúde ou grupos de traballo, onde a cidadanía poida expresar as súas necesidades e achegar ideas para mellorar a Atención Primaria.

Un goberno responsábel debe comprometerse co fortalecemento da Atención Primaria a través da asignación de recursos adecuados, a formación continua do persoal, a promoción da saúde e a prevención, o acceso equitativo e universal, o uso de tecnoloxía e datos, e a participación cidadá. Estas medidas contribuirán a impulsar e potenciar unha Atención Primaria eficaz e eficiente que satisfaga as necesidades da poboación.

 

Por que é necesaria a participación de profesionais, usuarios, cidadáns e pacientes nas plataformas en defensa da sanidade pública e en mobilizacións nas rúas para evitar a deterioración da Atención Primaria e Especializada?

A participación de profesionais, usuarios, cidadáns e pacientes nas plataformas en defensa da sanidade pública e a mobilización nas rúas é de vital importancia para evitar a deterioración da Atención Primaria e Especializada.

En primeiro lugar, debemos ter en conta que a sanidade pública é un dereito fundamental que nos concerne a todas e todos. É responsabilidade de todos velar pola súa calidade e sustentabilidade. Ao participar activamente en plataformas e mobilizacións en defensa da sanidade pública, os profesionais, os usuarios, cidadáns e pacientes exercen o seu dereito para ser escoitados e contribúen a impulsar cambios necesarios no sistema sanitario.

A participación dos profesionais, usuarios e pacientes é especialmente relevante, xa que son quen experimenta directamente o funcionamento e as deficiencias do sistema de atención médica. As súas experiencias e testemuños son fundamentais para identificar problemas e propoñer solucións. Ao compartir as súas historias e demandas, poden xerar conciencia e forzar ás autoridades competentes para que tomen medidas concretas para mellorar a calidade da atención primaria e especializada.

Doutra banda, a participación cidadá nas rúas é unha maneira poderosa de mostrar o descontento e a preocupación da sociedade en xeral. As mobilizacións pacíficas e manifestacións permiten sensibilizar e facer visíbeis as demandas e xerar presión social para que se tomen accións concretas na protección e mellora da sanidade pública. Ademais, ao unirse nestas accións, os profesionais, usuarios, cidadáns e pacientes poden atopar apoio e solidariedade entre si, fortalecendo así a súa capacidade de facer oír a súa voz colectivamente.

Por tanto, a participación de profesionais, usuarios, cidadáns e pacientes en plataformas en defensa da sanidade pública e en mobilizacións nas rúas é fundamental para evitar a deterioración da Atención Primaria e Especializada. A súa implicación permite visibilizar as deficiencias do sistema, xerar conciencia, forzar ás autoridades e promover melloras concretas en beneficio de toda a sociedade. É a través desta participación activa que se pode contribuír a construír e fortalecer un sistema de saúde público sólido, accesíbel e de calidade para todos.

Grazas ás socias e socios editamos un xornal plural

As socias e socios de Praza.gal son esenciais para editarmos cada día un xornal plural. Dende moi pouco a túa achega económica pode axudarnos a soster e ampliar a nosa redacción e, así, a contarmos máis, mellor e sen cancelas.