Opinión

Carrancas e Tarabelos

 • Añoralxias e macanas da tradición

  O grupo Les Luthiers é un relampo de intelixencia e beleza, fascinante e irrepetíbel. Dos que produce Bos Aires cada certo tempo, cando de súpeto asoma o xenio e as miradas sagaces están obrigadas a fitar para alí case instintivamente, sen podelo evitar. Bos Aires fai iso ás veces, marabillarnos tanto que podemos chegar a crer que Berlín e Tokio necesitan anabolizantes.

 • O dicionario da Real Academia Galega

  O dicionario da RAG axuda a conformar unha lingua esquelética, imprecisa, dunha plasticidade débil, falta de matices e amplamente carenciada (palabra que só incorpora o Priberam). A ausencia das palabras anima loxicamente a que os consultantes (non está tampouco consultante, nin consultador) non a usen porque a dúbida provoca inhibición.

 • Un home e unha muller

  Un homme et une femme é un filme magnífico. En 1966 gañou a Palma de Ouro de Cannes e tamén o Gran Premio da Oficina Católica Internacional do Cinema, outra selección do festival. Parece evidente a causa pola que os brutiños do Francato Medio permitiron a exhibición dese prezado minuto despois de cortar varios metros de bobina. Os católicos importantes premiaran o filme e eles picaron

Limpar as mentes de sangue

 • Brecha salarial

  Para paliar esta inxustiza, e, cando menos facela visible, debería ser obrigatorio faceren públicos os salarios. Tamén sacar á luz os currículos, que acostuman a ser cegos. As empresas poden valorar só a experiencia, na que os homes teñen mellor nota, e a esquecer os diferentes valores curriculares que aportan as mulleres. 

 • Que inventen eles!

  O nivel científico dun determinado país, relacionado, sen dúbida, coa inversión económica que o estado lle dedica á formación científica, ao estudo nos laboratorios, e á difusión dos adiantos conseguidos, serán clave nos resultados obtidos.

 • Sistema simbólico de Emilia Pardo Bazán

  Cómpre ler a E.P.B. con obxectividade e afastadas de tópicos mal intencionados. Débese ler. Porque creo que as persoas que a desconsideran, non a leron. Insisto, teño a certeza de que as persoas que non valoran a Emilia Pardo Bazán, ou aluden para poñela a un lado á súa condición social, nin a leron nin saben o que tivo que traballar para manter a casa e a vida.