Opinión

 • O delito de ser o indíxena Evo

  Tal grao de barbarie engrandece a figura de Morales, un cocaleiro sen estudos, convertido nun xigante, pero parecese algo a Salvador Allende, a pesar de ter a vida salva.

 • Crear

  Siri Hustvedt cre que antes dos cincuenta anos non hai nada que escribir, unicamente aprender a facelo. Non hai grandes novelistas de vinte anos, pero o amor á luz terríbel da vida e á luz terríbel da morte, como di Gonzalo Rojas, emerxe porque si e convértese en poesía. Por iso os poetas son de súpeto.

 • Discreta alianza

  O independentismo catalán buscou a Israel como socio estratéxico desde sempre, ríndolle as simpáticas bromas que acostuman a gastarlles aos palestinos

O mundo dende aquí

IGADI

IGADI

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha entidade independente e sen fins de lucro que ten por obxecto principal a investigación dos problemas internacionais e a activación de estratexias que favorezan unha maior proxección de Galicia no mundo en tódolos dominios.

 • Repoñamos o Muro!

  Trinta anos despois da caída do Muro de Berlín, a Casa Común Europea brilla pola súa ausencia. A unificación de Alemaña quedou en pura anexión e a Europa asentada en valores e ideais de benestar e progreso que se había proxectar no mundo con identidade propia esvaeuse ata no discurso