Sobre Praza

Legal

Praza.gal é un xornal promovido pola Fundación Praza Pública, con CIF G-70319116, e enderezo na avenida Primo de Rivera 1, 5º Esquerda - 15006 (A Coruña). O correo de contacto da redacción do xornal é redaccion@praza.com e da Fundación Praza Pública, comunidade@praza.com.

Praza.gal almacena datos das súas socias e socios para a xestión dos seus perfís e mais das persoas colaboradoras da redacción. Empregamos cookies para xestionar a túa área persoal e para analizar de xeito anónimo o tráfico da web. O sistema de comentarios das novas e artigos está xestionado a través do sistema de Disqus, unha empresa baseada nos Estados Unidos.

A Fundación Praza Pública respecta a lexislación española relativa á súa actividade, e en especial a Lei de Servizos da Sociedade da Información e a  Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normas aplicables en Galicia, o Estado e a Unión Europea. Conforme á normativa vixente, está a tramitar a adaptación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos segundo os prazos legais.