Sobre Praza

Contacto

Contacto xeral da redacción de Praza.gal
(+34) 615.37.68.61
redaccion@praza.com

Colaboracións, sección de opinión e blogs
colaboracions@praza.com

Publicidade
(+34) 615.37.68.61
publicidade@praza.com

Consultas socias e socios
comunidade@praza.com

Contacto xeral da Fundación Praza Pública
comunidade@praza.com

En Telegram
Podes recibir as novas máis destacadas de Praza.gal na nosa canle de Telegram. Accede aquí para subscribíreste.