Santiago

  • Doce paradas no festival Plataforma

    A necesidade de procurar a calma no medio do ruído. A reivindicación das mulleres como suxeito da produción da linguaxe ou do coñecemento. A revisión da tradición. Os afectos, o coidado e a creación de comunidade. As escenas e os lugares que xa non están. Fíos invisibles coma estes uniron as distintas propostas da segunda edición do festival Plataforma, que volveu xuntar en Santiago performance, artes visuais, música e arquitectura