Súmate ao xornalismo da Galicia que vén

  • Ao te faceres socia ou socio de Praza.gal contribúes ao seu sostemento e accedes a todas as vantaxes da comunidade de Praza Pública. Podes ser de Praza a partir dunha doazón anual de 60€ (5€/mes)

Escolle o método de pago que prefiras

  • Unha vez completados os teus datos, redirixirémoste á pasarela de pagamento da nosa entidade bancaria.

  • Por pasarela bancaria ou mediante código da Fundación Praza Pública: 09123 (nalgunhas entidades bancarias só os 4 últimos díxitos 9123).

  • Pasarémosche cada tres meses un recibo co importe que escollas.

  • Elixe a túa cota e xestiónaa directamente a través desta plataforma electrónica de pagamento seguro.

  • Na nosa conta da Caixa Rural Galega: ES56 3070 0044 5160 8533 9825 indicando "Doazón Praza (ou Vinte) + nome completo + NIF" no concepto.

  • Canxea o teu código. Precisaremos algúns datos persoais.