Súmate ao xornalismo da Galicia que vén

  • Ao te faceres socia ou socio de Praza.gal contribúes ao seu sostemento e accedes a todas as vantaxes da comunidade de Praza Pública. Podes ser de Praza a partir dunha doazón anual de 60€ (5€/mes)

Escolle o método de pago que prefiras

  • Unha vez completados os teus datos, redirixirémoste á pasarela de pagamento da nosa entidade bancaria.

  • Unha vez completados os teus datos, redirixirémoste á pasarela da nosa entidade bancaria.

  • Pasarémosche cada tres meses un recibo co importe que escollas.

  • Elixe a túa cota e xestiónaa directamente a través desta plataforma electrónica de pagamento seguro.

  • Canxea o teu código. Precisaremos algúns datos persoais.

No caso de que prefiras facer ti a transferencia directamente á conta da Fundación Praza Pública escríbenos un correo a comunidade@praza.com indicando no asunto Alta socia/a Praza.gal mediante transferencia.