Anexo fotográfico incluído na documentación do Concello de Mos