Enquisa sobre o cobro dun "suplemento" no Parque das Illas Atlánticas