Entregas de escritos no Rexistro da Xunta con cobertura dos medios