Mobilizacións durante os paros pola folga na CRTVG