Momentos da campaña e plebiscito do Estatuto de 1936