Participantes no XIII Encontro de Embarcacións Tradicionais