A cifra de mortes practicamente duplicou a de nacementos no primeiro semestre do ano

A cifra de mortes practicamente duplicou a de nacementos en Galicia no primeiro semestre do ano. De xaneiro a xuño morreron 16.812 persoas e naceron 8.870, un saldo vexetativo de -7.942 que é o peor no que vai de século e afonda na tendencia do primeiro trimestre e mais na dos últimos anos. En 2016 a fenda entre nacementos e mortes foi no país a maior dende que hai datos.