Custo medio da produción dun litro de leite, por conceptos

Custos estimados con valores medios dos últimos dous anos.