Datas previstas para 35 oposicións da Xunta entre xuño e outubro de 2023