Dotación inicial das axudas para a compra de libros de texto

O crédito de exercicios anteriores tivo que ser ampliado por non ser dabondo os fondos iniciais