Ingresos anuais medios por grupo de idade en Galicia