Investimento para políticas de infancia en Galicia