Prezo da vivenda en Galicia

Variación trimestral do prezo da vivenda en Galicia en relación co mesmo trimestre do ano anterior.