Ubicacións inicial e nova das vivendas protexidas

Ubicación das vivendas en aluguer para a mocidade, en cuxa parcela agora se construirán pisos "libres", e parcela na que agora se erguerar pisos de protección pública (premer nas iconas para obter detalles).