Sánchez Izquierdo intervén na Comisión da CRTVG no Parlamento

© Parlamento de Galicia