XGG

  • Fin das baduadas: a modo de manifesto que non o é

    Xesús González Gómez escribe sobre os poemarios Versos Fatídicos (1994-2010), de Alfredo Ferreiro e Esplendor arcano, de Ramiro Torres. Destaca que "de agora en adiante, cando se fale de surrealismo na literatura galega falarase con propiedade, sen necesidade de contarmos historias non verdadeiras e de inventarmos o que nunca existira até hoxe"